Žena traži od muža dane koje je njegova druga žena dobila tokom putovanja

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Imam dvije žene. Otišao sam u ar-Rijâdh i poveo sa sobom moju drugu ženu. Bili smo odsutni dvije sedmice. Nakon toga je moja prva žena tražila da joj dam dvije sedmice – kao što sam ih dao drugoj. Otišao sam njenoj familiji po nju, ali je ona odbila doći. Nakon izvjesnoga vremena je došla kući. Ona traži dvije sedmice. Ima li ona Šerijatsko pravo na to i da li sam griješan?

Odgovor: Bio si dužan obaviti žrijeb – kao što je to radio Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم kada bi išao na putovanje. Na taj način bi odlučivao koja će žena ići sa njim na put. On međutim ne treba nadoknaditi dane prvoj ženi; ne treba ih nadoknaditi jer je bio odsutan. Ona nema pravo na njega dok je odsutan.