Žena nije napostila dane od prošloga Ramadhâna

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Moja žena je trebala napostiti četiri dana; sada je međutim nastupio slijedeći Ramadhân – a ona ih nije napostila. Šta je dužna učiniti?

Odgovor: Ukoliko ih nije bila u stanju napostiti prije nastupa slijedećega Ramadhâna, dovoljno je da ih naposti. Ona će ih dakle napostiti nakon Ramadhâna – i nije ništa više dužna učiniti.

Ukoliko ih međutim nije napostila iz lijenosti i nije imala opravdan razlog da ih ne naposti, u tome slučaju ih je dužna napostiti – i takođe nahraniti siromaha za svaki dan.