Žena ne smije napustiti kuću bez dozvole muža

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Zabranio sam ženi da ode na vjenčanje, ali me nije poslušala. Otišla je i rekla da joj je majka željela da ide sa njom i da bi joj bila neposlušna ukoliko bi me poslušala.

Odgovor: Ne, ona ne bi bila neposlušna majci. Ukoliko se na vjenčanju čine grijesi, odlazak na njega je grijeh – te stoga ne treba biti poslušna majci u tome. Ona treba savjetovati majku, a ne ići tamo. Postupit će dakle ispravno ukoliko ne ode tamo, jer želi izbjeći grijehe.

To je sa jedne tačke gledišta; a sa druge tačke gledišta ona ne smije napustiti kuću bez tvoje dozvole. Ti nad njom imaš moć. Nije joj dakle dozvoljeno napustiti kuću muža bez njegove dozvole.