Žena mora pokriti ruke i stopala u namazu

Autor: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Makânat-ul-Mar’ah fil-Islâm, strana 614-615

Pitanje: Smiju li se u namazu vidjeti ženine ruke i stopala?

Odgovor: Cijela žena je `Awrah u namazu. Ona mora pokriti svoje cijelo tijelo, osim lica ukoliko se ne nalazi u blizini stranih muškaraca. Ako klanja sama ili u blizini muških Mahârim (mahrema), tada će pokazati lice.

Ako je u blizini stranih muškaraca, pokrit’ će lice bez obzira da li klanja ili ne. Lice je `Awrah. Ruke i stopala se u namazu moraju pokriti čak i ako nema muškaraca u blizini. Cijela žena je `Awrah u namazu, osim njenoga lica ako se ne nalazi u blizini stranih muškaraca. Kada je poslanik صلى الله عليه وسلم bio upitan o ženinom namazu u samo jednoj haljini, rekao je:

“Ako je haljina dovoljno velika da pokriva gornje strane stopala.”