Žena mora dobiti dom koji joj odgovara

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (2/210-211)

Muž ne može živjeti sa ženom gdje god on želi. Ona mora dobiti dom koji odgovara ženi njenog statusa.

On ne smije izlaziti sa njom među griješnike, niti im on sam smije praviti društvo dok čine grijeh. Učini li to, postaje ga obavezno kazniti kaznom koja će ga odvratiti od toga.