Žena koja nije studirala kod učenjâkâ drži predavanja

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân

Izvor:

Pitanje: Da li je muslimanki dozvoljeno da drži predavanja drugim ženama u masdžidu ukoliko je čitala knjige i slušala predavanja, a u stanju je i pitati učenjake pri nejasnoćama – uzimajući u obzir da ne postoji niko drugi ko je kvalifikovan da ih uči stvari o `Aqîdi i Manhadžu?

Odgovor: Opšte je poznato da znanje treba uzimati direktno od učenjâkâ. Svako znanje treba uzimati od specijaliste u toj oblasti. Ukoliko neko na primjer želi učiti o Tafsîru Qur’âna, otići će kod onoga ko je specijalista za Tafsîr, i tako dalje. Drugi način je čitanje knjiga, ali se na njih međutim ne treba oslanjati bez kompetentnosti za njihovo razumijevanje na ispravan način. Ukoliko osoba ima neispravno razumijevanje, postoji rizik da će nešto pogrešno shvatiti – a onda pričati po svome razumijevanju i govoriti ono što je pogrešno. Tako će ljudi raditi prema onome što nije ispravno (što ih je on naučio), a on na taj način preuzima njihove grijehe.

Što se ove žene tiče, savjetujem joj da se ne upušta u predavanja, jer joj niko ne objašnjava knjige koje čita.