Žena je zaboravila napostiti propuštene dane

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Žena je trebala napostiti obavezni post Ramadhâna, ali je to međutim zaboravila sve do ovih dana. Šta je dužna učiniti?

Odgovor: Napostit’ će obavezni post koji je ostavila i zaboravila kada se sjeti i sazna. To će dakle napostiti, makar i sa zakašnjenjem. Pored toga će nahraniti siromaha za svaki propušteni dan – ukoliko se radi o Ramadhânu.

Ukoliko se dakle radi o Ramadhânu, napostit’ će propuštene dane – te zbog zakašnjenja nahraniti siromaha za svaki propušteni dan.