Žena izlazi vani sa svojom familijom bez dozvole muža

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je ženi koja sjedi kod svoje familije dozvoljeno da sa njima izađe vani – a da ne zatraži dozvolu od svoga muža?

Odgovor: Njen muž joj je dao dozvolu da bude kod svoje familije. Ona smije izaći sa njima, jer je to obuhvaćeno njegovom dozvolom.