Žena ima dovoljno novca i za sebe i za Mahrama – da li je dužna obaviti Hadždž?

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

 

Pitanje: Pitalac iz Kanade kaže: Oženjen sam i jedini sam Mahram moje majke – jer mi je otac umro رَحِمَهُ اللهُ. Nemam dovoljno novca da priuštim Hadždž, ni sebi ni mojoj majci. Moja majka međutim treba obaviti Hadždž i ima dovoljno novca i za sebe i za mene, te stoga pita da li je ona dužna obaviti Hadždž tim novcem i snositi troškove i mog i njenog Hadždža (jer Hadždž mora obaviti u pratnji Mahrama, a ja sam joj jedini Mahram) – ili ima opravdanje (da ne obavi Hadždž)?

Odgovor: Ukoliko je njeno stanje takvo i ona je u stanju obaviti Hadždž i snositi troškove Hadždža svoga Mahrama, odazovi se majci i obavi Hadždž sa njom. Ti ćeš za to imati nagradu za obavljeni Hadždž – a i ona će imati nagradu (i za tvoj Hadždž).