Želiš li biti sa Salafijjûn ili sa Hizbijjûn?

Želiš li biti sa Salafijjûn ili sa Hizbijjûn?

Autor: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor: al-Fatâwâ al-Džalijjah (2/118-119)

Pitanje: Postoji neuka osoba koja nije u stanju praviti razliku između Hizbijjûn i drugih. On se druži i provodi vrijeme sa Hizbijjûn. Koji je prikladan savjet takvoj osobi?

Odgovor: Na Sudnjem Danu će se ljudi podijeliti na dvije grupe. Jedna grupa će biti sretna, jer je slijedila Allâhovoga poslanika Muhammada صلى الله عليه وسلّم i sa njim će ući u Džannah. Druga grupa će biti nesretna i biti će sa nesretnicima. Sa kime ti želiš biti? Sa poslanikovim صلى الله عليه وسلّم sljedbenicima ili sa njegovim neprijateljima? Tako mu reci.

Ljudi su propali zbog neznanja. Mnogi od njih uopšte ne žele istinu. Činjenica je da vođe ovih metodologijâ uništavaju ljude. Opšte je poznato da ljudi vole Islâm – ali problem potiče od ovih Hizbijjûn koji govore da Salafijjûn griješe, da su previše žestoki i Khawâridž. Oni plaše ljude od Salafijjûn.