Želi dati zabranjen prihod siromašnoj i bolesnoj tetki

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Stekao sam prihod na zabranjen način. Da li mi ga je dozvoljeno dati mojoj siromašnoj i bolesnoj tetki – sa namjerom da ga se riješim?

Odgovor: Ukoliko si učinio pokajanje Allâhu za taj zabranjen prihod, riješi ga se tako što ćeš ga dati osobi koja je u potrebi – bez obzira da li je ta osoba tvoja rodbina ili ne. To ćeš dakle učiniti da bi se riješio toga prihoda, a ne udjeljuješ Sadaqu. Isto važi i za slučaj kada se ne pronađe vlasnik izgubljene stvari; ona se u tome slučaju daje onima koji su u potrebi.

Moraš međutim učiniti pokajanje Allâhu عز وجل; zabranjeno je nastaviti stjecati zabranjen prihod i udjeljivati ga kao Sadaqu.