Završio sa učenjem na prvom Tašahhudu prije imâma

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ponekad završim sa učenjem na prvom Tašahhudu prije imâma. Trebam li nastaviti da učim ono što se uči na zadnjem Tašahhudu, ili ću šutjeti dok imâm ne završi i ustane na (treći) rekat?

Odgovor: Nemoj žuriti sa učenjem na Tašahhudu. Uči polako, pa ukoliko završiš, možeš nastaviti sa donošenjem salawâta na Allâhovog poslanika . Nemoj šutjeti.

Imâmu nije dozvoljeno duljiti sa prvim Tašahhudom. To nije u skladu sa Sunnetom. Prvi Tašahhud Allâhovog poslanika bio je kratak. Nije duljio sa njim. Prenešeno je da je djelovao kao da je na vrelom kamenju. Nakon kratkog vremena bi dakle ustao.