Zato studenti ne trebaju pobijati ljude u zabludi

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li samo učenjaci trebaju pobijati ljude u zabludi – ili i studenti mogu objašnjavati, pobijati i citirati govor učenjaka o tome?

Odgovor: Ne; samo učenjaci trebaju pobijati, jer učenjaci znaju kako će pobijati. Što se onih koji misle da znaju i studenata tiče, oni ne trebaju pobijati – jer još nisu kvalifikovani za to i možda će upasti u grešku koja je veća od greške onoga ko se pobija.