Zato se Hanafijjah nazivaju Murdži’ah Ahl-is-Sunneta

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Neki učenjaci kažu da je îmân priznanje jezikom i potvrda tjelesnim dijelovima, da je îmân jedan i da su ljudi u suštini isti po pitanju îmâna. Da li je to istina?

Odgovor: Ne, to nije istina. To kažu Hanafijjah, a to se kosi sa vjerovanjem Ahl-us-Sunnah. Zbog toga se oni nazivaju Murdži’ah Ahl-is-Sunneta. Hanafijjah se nazivaju Murdži’ah Ahl-is-Sunneta. To je Irdžâ’.