Zato Râfidhah nazivaju Ahl-us-Sunnah “Nâsibah”

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Šarh `Aqîdat-is-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, strana 329

as-Sâbûnî رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Karakteristika Râfidhah (Šija) je da nazivaju Ahl-ul-Athar “Nâbitah” i “Nâsibah”.”

jer ne obožavaju familiju Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم kao što to rade Râfidhah. Oni ih vole kao što vole i sve ostale ashabe. Oni ih cijene i poštuju – i svjesni su njihovoga statusa. Râfidhah međutim proglašavaju ashabe nevjernicima i ogovaraju ih, dok pretjeruju sa familijom Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Kada Ahl-us-Sunnah kažu istinu i da vole Abû Bakra, `Umara, `Uthmâna i `Alîja – koji je bio njihov brat i jedan od pravovjernih khalîfâ – Râfidhah im govore da su Nâsibah jer ne mrze Abû Bakra i `Umara. Po njima se ne može voljeti bez mržnje, dakle ne može se voljeti `Alî i familija Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ukoliko se ne mrze Muhammadovi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ashabi. Zbog toga oni nazivaju Ahl-us-Sunnah “Nâsibah” i do dan danas im pripisuju mržnju prema familiji Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

U njihovim očima nije dovoljno da se familija Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم voli Allâha تَبَارَكَ وَتَعَالَى radi na propisan način. Ona se mora obožavati, a Muhammadovi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ashabi se moraju mrziti.

Ahl-us-Sunnah su međutim u pravu; sa jedne strane se ne slažu sa ekstremizmom, zabludom i nevjerstvom Râfidhah – dok se sa druge strane ne slažu sa ogovaranjem familije Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم od strane Nâsibah. Tačno je da su Nâsibah postojali; to je bila grupa koja je ogovarala familiju Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم a zatim nestala. Râfidhah međutim ustrajno tvrde da su Ahl-us-Sunnah Nâsibah.

Ahl-us-Sunnah vole familiju Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i ashabe i svima daju status koji zaslužuju – bez pretjerivanja ili potcjenjivanja. Oni vole ashabe bez pretjerivanja, ali ne grade kupole na njihovim grobovima, ne čine im `ibâdah – i ne smatraju da imaju pravo zakonodavstva.