Zato Hizbijjûn ogovaraju Ahl-us-Sunnah

Zato Hizbijjûn ogovaraju Ahl-us-Sunnah

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor:

Kada nas oni ogovaraju, oni to ne rade zbog pitanja samog po sebi. Ogovaraju nas zbog nečega što su od nas još davno tražili – da šutimo o njima, što mi nismo učinili. Nećemo ni ubuduće šutjeti:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“I neka među vama bude grupa ljudi koja na dobro poziva i naređuje dobro i odvraća od zla. To su oni koji su uspjeli.” (3:104)

Ovo mora postojati. Mora se pozivati Allâhu i naređivati dobro a odvraćati od zla. Mi nećemo šutjeti o ovim neistinama. Vi hvalite `Abdur-Rahmâna `Abdul-Khâliqa. Vi hvalite `Abdul-Madžîda az-Zindânî. Zar ti, Muhammade al-Mahdî, nisi rekao da se `Abdul-Madžîd az-Zindânî mora bojati Allâha kada je u pitanju omladina koja ga slijedi i da ih treba savjetovati da budu smireni i traže znanje, i da ih ne smije izgubiti? Imao si uvid o greškama al-Ikhwân al-Muslimûn. Govorio sam da si jedinstven kada je u pitanju znanje o zabludi al-Ikhwân al-Muslimûn. Sada si međutim postao idiot i ne govoriš istinu. Postao si idiot i okomio si se na Ahl-us-Sunnah. Ja smatram da je tvoj časopis (al-Furqân) u stvari poziv ka Ahl-us-Sunnah.