Zato Ahl-ul-Bid`a upućuju na Ahl-us-Sunnah

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Pitanje: Kada je u pitanju studiranje, oni kažu da upućuju na Šajkha [Muhammada] Nâsir[-ud-Dîn al-Albânî] kada je u pitanju klasifikacija hadîthâ…

al-Albânî: الله أكبر; To me podsjeća na Hizb-ut-Tahrîr kada sam sa njima diskutovao u Damasku. Rekao sam im da oni žele uspostaviti islamsku državu – a njihov Taqijj-ud-Dîn an-Nabhânî u svojoj knjizi “Nidhâm-ul-Hukm” uspostavlja islamske propise na slabim hadîthima koji nemaju osnovu. Kako ćete uspostaviti državu kada još uvijek nemate ni jasan državni ustav? Kako možete upućivati na mene, a istovremeno me smatrate protivnikom? Kako možete prihvatati moje riječi u vezi sa autentičnošću i slabošću hadîtha?

To što si nedavno spomenuo dokazuje ono što sam ja nedavno spomenuo; oni nisu studirali Qur’ân u skladu sa Sunnetom – niti su studirali Sunnah shodno nauci Hadîtha, terminologiji Hadîtha i Džarhu i Ta`dîlu (kritici i pohvali). Njihov pojam “slobodno razmišljanje” u stvari znači oslobađanje od propisa u Qur’ânu i autentičnome Sunnetu.