Zašto ne Takfîr na one koji negiraju hadîthe o Zauzimanju?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li nam je dozvoljeno reći da je onaj ko negira ahâdîth o Zauzimanju nevjernik (Kâfir)?

Odgovor: On je u zabludi; za njega kažemo da je u zabludi. Ukoliko on međutim zna da su oni istina i da su potvrđeni a i pored toga ih negira – time je uznevjerovao.

Ukoliko međutim ne smatra da su potvrđeni ili ih tumači na svoj način – u tome slučaju je u zabludi a nije uznevjerovao.