Zašto ne Takfîr na al-Ma’mûna koji je pozivao na veliko nevjerstvo?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Zašto učenjaci nisu proglasili al-Ma’mûna nevjernikom – uzimajući u obzir da on nije bio neuk?

Odgovor: al-Ma’mûn je bio od Banûl-`Abbâs i familije Allâhovoga poslanika . On je pogrešno protumačio; radilo se dakle o pogrešnome tumačenju. Prevarili su ga; Mu`tazilah su ga prevarili. Nadamo se da je opravdan zbog toga, da Allâh oprosti nama i njemu.