Zato ljudi napuštaju Ahl-us-Sunnah

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Vidjet ćeš da za svakoga ko je napustio Ahl-us-Sunnah važi da je razlog tome bio sjedenje sa sljedbenicima strasti i novotarija. Zato je rob dužan bojati se za sebe – i izbjegavati sljedbenike strasti i novotarija. Ne smije dozvoliti da sluša šta mu oni govore.

Koliko smo vidjeli onih o kojima je bilo rečeno “on je jak i čvrst (u manhadžu)”, pa su nakon sjedenja sa Ahl-ul-Bid`a zalutali? Kada im je otvorio pristup svojim druženjima pa su mu došli – zalutao je, a zatim se udružio sa njima, na njihovoj strani – pa je počeo da ih brani.

Prvo je počeo da im nalazi izvinjenja, sumnjajući u ono što se o njima prenijelo, (govoreći) “Ko je ovo prenio?” “Ko su oni koji su ovo rekli?” “Ko vam je to rekao?” “Da li je ovo potvrđeno o njima?” “Jesi li ti ovo potvrdio?” “Dovedi ga meni, možda je namjeravao to i to”, a onda su kasnije postali njihovi prijatelji; a Ahl-us-Sunnah su postali njihovi neprijatelji – kao što smo to vidjeli u ovome vremenu.

A imate mnoge primjere ovoga.