Zapošljavanje učača Qur’âna u Ramadhânu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Koji Šerijatski propis važi za zapošljavanje učača Qur’âna u Ramadhânskim noćima za platu koju on odredi? Da li su oni koji ga zaposle griješni?

Odgovor: Zapošljavanje nekoga da uči Qur’ân nije dozvoljeno; nije dozvoljeno zaposliti osobu da uči Qur’ân – na način da ti on uči Qur’ân a da ti činiš `ibâdah slušajući ga. Ovo je zato što je učenje Qur’âna način približavanja Allâhu عَزَّ وَ جَلَّ, a sve što čovjeka približava Allâhu je `ibâdah, a za `ibâdah nije dozvoljeno uzimati dunjalučku nagradu – bilo to u Ramadhânu ili van njega.

Na osnovu ovoga nam je jasna greška koju čine ljudi kada neko umre, zapošljavajući učača da uči Qur’ân – tvrdeći da uči duši umrloga. Ovo je dakle zabranjeno, a učač nema nagradu za ovo njegovo učenje – te stoga onaj ko ga zapošljava rasipa svoj novac bez koristi.

Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ je bio upitan o čovjeku koji je ljudima rekao: “Neću vam predvoditi namaz u Ramadhânu osim za toliko i toliko”. Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Utječemo se Allâhu. Ko bi klanjao iza takvoga?”

Što se tiče primanja plate za podučavanje Qur’âna, ili za učenje Qur’âna bolesniku ili onome koga je ubo škorpion i slično – to je u redu, na osnovu govora Allâhovoga poslanika :

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

“Stvar za koju imate najveće pravo uzeti nadoknadu je Allâhova Knjiga” (al-Bukhârî 5737)

Postoji dakle razlika između onoga ko je zaposlen samo radi učenja Qur’âna i onoga ko je zaposlen radi posla koji će biti rezultat učenja Qur’âna. Drugo je dozvoljeno, dok prvo nije.