Zakât-ul-Fitr konvertita koji je prešao na Islâm tokom zadnjeg dana Ramadhâna

Zakât-ul-Fitr konvertita koji je prešao na Islâm tokom zadnjeg dana Ramadhâna

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (18/259)

Pitanje: Mora li osoba koja pređe na Islâm tokom zadnjeg dana Ramadhâna platiti Zakât-ul-Fitr?

Odgovor: Da, on je dužan platiti Zakât-ul-Fitr, samim time što je jedan od muslimana. Ibn `Umar رضي الله عنهما je prenio da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم naredio svim muslimanima; muškarcima i ženama, slobodnima i robovima, mladima i starima da plate jedan Sâ` datula ili ječma za Zakât-ul-Fitr.

[Ibn Bâz رحمه الله je rekao: “Jedan Sâ` je otprilike tri kilograma.” (Madžmû`-ul-Fatâwâ 14/201)]