Zakâh na ženin nakit

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Plaća li se Zakâh na nakit koji žena nosi na sebi?

Odgovor: Zakâh se mora platiti na zlatni i srebrni nakit.