Zakâh na ruske krave

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kod nas u Rusiji krave pasu vani skoro pola godine, a ostatak godine ih mi hranimo. Da li se na njih plaća Zakâh?

Odgovor: Ne. Ukoliko krave ne pasu cijelu godinu ili većinu godine, na njih se ne plaća Zakâh. Na pola godine ili manje se ne plaća Zakâh.