Zakâh na posudbe

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:Pitanje: Plaća li se Zakâh na posudbe ljudima?

Odgovor: Novac može biti posuđen bogatima ili siromašnima. Ukoliko je posuđen siromašnima, nije mu obavezno plaćati Zakâh na njega, sve dok ga ne dobije nazad – a tada će platiti Zakâh za jednu godinu.

A na novac posuđen bogatima Zakâh se mora plaćati svake godine, a možeš birati da li ćeš platiti Zakâh prije nego što ti novac bude vraćen – ili poslije.

Pitanje: Mora li se Zakâh platiti na novac koji je kod siromašnih duže vremena, i za koju godinu se u tom slučaju mora platiti?

Odgovor: Jesu li siromašni ili bogati? Ukoliko su siromašni, Zakâh jedino moraš platiti kad novac dobiješ nazad – pa makar on kod njih bio deset godina. Zakâh si dakle tek dužan platiti kad novac dobiješ nazad, i to za samo jednu godinu.

Pitanje: A za godinu koja je prošla?

Odgovor: Nisi dužan platiti Zakâh za nju.

Pitanje: Znači trebam platiti samo za tekuću godinu?

Odgovor: Samo za tekuću godinu. A ako je novac posuđen bogatima koji ti mogu vratiti novac kad god ga zatražiš, moraš na njega plaćati Zakâh za svaku godinu. U ovom slučaju možeš birati da li ćeš ga plaćati zajedno sa ostatkom tvoje imovine – ili tek kada ga dobiješ nazad. Ukoliko izabereš zadnju alternativu a oni više ne budu imali novac i ne mognu ti ga vratiti, nisi dužan platiti Zakâh na njega.