Zakâh na novac koji je bio zaboravljen više godina

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Sakrio sam novac na jedno mjesto, a zatim sam zaboravio na njega. Pronašao sam ga nakon više godina. Koliko Zekata trebam platiti na taj novac, uzimajući u obzir da ne znam koliko je godina prošlo?

Odgovor: Ne treba plaćati Zakâh za protekle godine, jer se novac smatra izgubljenim. Obavezno mu je međutim platiti Zakâh kada pronađe novac, i to za jednu godinu – godinu u kojoj je pronašao taj novac.