Zakâh na Mahr

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Danas je uobičajeno da se muškarac oženi ženom a da Mahr (vjenčani dar) koji se daje unaprijed iznosi 1000 dinara, dok Mahr koji se daje naknadno iznosi 10000 dinara. Nakon toga prođe toliko dugo vremena da se zna desiti da on i umre a da žena još nije dobila svoj naknadni Mahr. Kako se u ovom slučaju plaća Zakâh na njega?

Odgovor: Ona nije dužna plaćati Zakâh na njega ukoliko joj ga on nije bio u stanju dati. U tom slučaju ona nije dužna plaćati Zakâh na njega.

Ukoliko joj ga je on međutim bio u stanju dati, dužna je plaćati Zakâh na naknadni Mahr – jer ga je mogla uzeti čim bi ga zatražila. U tom slučaju je ona dakle dužna plaćati Zakâh na njega, a u protivnom nije.