Zakâh na dionice nekretnina

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Već osam godina imam dionice nekretnina. Nakon što sam izgubio nadu da ću profitirati, Allâh mi je podario profit. Trebam li platiti Zakâh na njega?

Odgovor: Da, trebaš platiti Zakâh počevši od godine kada si imao profit. Trebaš dakle platiti Zakâh od godine kada si profitirao, dok ne trebaš platiti Zakâh za prethodne godine, jer ne znaš da li si profitirao ili ne.