Zajd al-Madkhalî je pripadao učenjačkoj eliti

Zajd al-Madkhalî je pripadao učenjačkoj eliti

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor: 

Pitanje: Kao što vam je poznato, umro je naš uvaženi Šajkh i `Allâmah Zajd bin Muhammad al-Madkhalî رحمه الله. Možete li reći nešto o Šajkhu, ili o nekom susretu sa njim, Allâh vas nagradio?

Odgovor: Divan čovjek رحمة الله عليه što se tiče znanja, a uvjeren sam i pravednosti i predanosti vjeri. On je tamo osnovao selefijsku školu i pripadao je učenjačkoj eliti. Sreo je Šajkha al-Qar`âwîja ali je bio više vezan za njegovoga studenta, Šajkha Hâfidha (al-Hakamî) – Allâh im se svima smilovao.

Nema sumnje da je smrt korisnih učenjâkâ gubitak za muslimane. Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

“Allâh neće ljudima oduzeti znanje tako što će im ga izvaditi (iz njihovih srcâ), nego će im ga oduzeti nestankom učenjâkâ, pa će ljudi za vođe uzeti neznalice koji će kada budu upitani davati odgovore bez znanja i odvoditi ljude u zabludu.” (al-Bukhârî 100)

Zbog toga se student mora truditi u sticanju znanja, nadati se Allâhovoj nagradi i bojati se da ne doživi vrijeme kada će on biti najučeniji čovjek. On mora uspostaviti čvrstu vezu sa Qur’ânskim propisima i Sunnetom poslanika صلى الله عليه وسلم, i to treba ponavljati. Njegova namjera mora biti da se time približi Allâhu, a ne da se ističe među ljudima.

Imâmi al-Bukhâri i Muslim su zabilježili autentičan hadîth u kojem je poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao da će prva trojica ljudi kojima će Džahannam biti zapaljen biti učenjak, bogataš i borac. Svako od njih će tvrditi da je činio pohvalna djela. Učenjak će reći da je radi Allâha studirao, predavao, učio Qur’ân i njemu podučavao – a u stvari je sve to činio samo da bi se istakao. Bogataš će reći da nikada nije izostavio učešće u onome sa čime je Allâh zadovoljan a da nije dao Njega radi. Borac će reći da se na Allâhovome putu borio sve dok život nije izgubio ­- a nije tako bilo!

Allâh će reći učenjaku ili učaču: “To si činio da bi ljudi rekli “on je učenjak” – a i govorili su”. Djela se dakle cijene prema nijjetu, kao što se i spominje u hadîthu. Čovjek uvijek mora očistiti svoj nijjet. Zatim će biti naređeno da bude bačen u Vatru.

Allâh će reći bogatašu “To si činio da bi ljudi rekli “on je darežljiv i veliki dobročinilac” – a i govorili su. Dobio si ono što si tražio!”

Borcu će reći: “Želio si da ljudi govore da si hrabar i junak – a i govorili su”.

Čovjek uvijek mora imati na umu da Allâh جل وعلا nadgleda sva njegova djela. Molim Allâha da nas sve uputi na to.