Zadnje stvorenje koje će umrijeti

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je prenešen hadîth da je Melek Smrti zadnje stvorenje koje će umrijeti, a zatim će Allâh سبحانه وتعالى reći “Kome danas pripada vlast”? – pa niko neće odgovoriti, te će On odgovoriti sam?

Odgovor: Da, to je prenešeno. Allâh će meleku smrti narediti da uzme duše svih stvorenja. Zatim će Allâh reći “Umri!” – i on će umrijeti. Zatim će Allâh جل وعلا reći “Kome danas pripada vlast”? – a niko neće odgovoriti. Allâh će zatim odgovoriti sam: “Allâhu, Jedinome, Svepotčinitelju!” Niko mu se neće suprotstaviti i reći da vlast ne pripada isključivo Njemu.

Allâh će reći “Kome danas pripada vlast”? – a niko neće odgovoriti. Zatim će On سبحانه odgovoriti sam i reći: “Allâhu, Jedinome, Svepotčinitelju!”