Zabranjivao fotografisanje tokom Tawâfa

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Tokom Tawâfa sam vidio čovjeka koji je pridavao veliku važnost naređivanju dobra a odvraćanju od zla; zabranjivao je uslikavanje onima koji su činili Tawâf – a ženama je naređivao da se pokriju. Da li je ovo njegovo djelo ispravno, ili se trebao pozabaviti dhikrom i dovama?

Odgovor: Ne, njegovo djelo je ispravno; ukoliko je to učinio sa mudrošću i lijepim pristupom, to je dobro.