Zabranjeno je započinjati post nakon polovine Ša`bâna

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno postiti nakon petnaestoga Ša`bâna do kraja mjeseca?

Odgovor: Hadîth kaže:

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

“Nemojte postiti kada nastupi polovina Ša`bâna.” (Abû Dâwûd 2337);

pa ko želi dobro i želi da posti, neka započne post prije polovine Ša`bâna – i u tome slučaju je u redu da nastavi postiti kada nastupi polovina Ša`bâna. Što se međutim tiče onih koji ne poste do polovine Ša`bâna, na njih se odnosi hadîth i zabranjuje im to.