Zabranjeni nadgrobni spomenik

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno pisati âjete iz Qur’âna, ime preminuloga i datum kada je umro na ploči kod njegovoga groba?

Odgovor: Nije dozvoljeno ništa pisati na grobovima; ni ime preminuloga, ni njegovu biografiju – niti datum njegove smrti. Sve je to zabranjeno, jer može prouzrokovati ekstreman odnos prema preminulome. Postoji rizik da će neuki, laici i mitomani činiti Tabarruk preko toga. Dozvoljeno je međutim označiti grob, tako da ga samo on može prepoznati prilikom posjete i upućivanja dove za preminuloga.