Zabrana okorištavanja knjigama koje su preveli novotari ili nepoznate osobe

Zabrana okorištavanja knjigama koje su preveli novotari ili nepoznate osobe

Govornik: Šajkh Ahmad bin  `Umar Bâzmûl

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za okorištavanje knjigama učenjâkâ koje su prevedene na engleski, međutim prevodilac je nepoznat ili ima greške u manhadžu?

Odgovor: Ako je knjiga Salafî knjiga, ali je međutim prevodilac nepoznat ili ima greške u manhadžu, nije se dozvoljeno okorištavati ovim knjigama. Ovim knjigama se nije dozvoljeno okorištavati, jer one preuzimaju hukm prevodioca.

Pa ako je na primjer autor knjige Salafî, a prevodilac, iako je Hizbî, “je samo prevodilac”, mi kažemo da je mudrost iza ovoga da ne možemo biti sigurni da ovaj prevodilac neće iskriviti značenje da bi se ono podudaralo sa njegovom zabludom. A bili smo iskušani i otkrili smo da su mnogi prevodioci koji su uživo prevodili govor Salafî učenjâkâ prevodili pogrešno. Prenešeno je od jednoga Salafî učenjaka da je predavao Tawhîd a sa njim je bio prevodilac kojega nije poznavao, pa je učenjak u darsu potvrđivao Tawhîd dok je prevodilac potvrđivao Širk kao da su to bile riječi toga učenjaka, sve dok neko nije objasnio učenjaku šta se dešavalo.

Pa pogledajte kako ove osobe varaju. A navesti ćemo i ovaj primjer: Novotari objašnjavaju Allâhovu knjigu i Sunnah Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم, a mi ovo ne prihvatamo od njih. Pa isto tako, ako je prevodilac u suprotnosti sa istinom ili je nepoznat, mi ne prihvatamo od njih.