Zaboravljanje spominjanja Allâhovoga imena prilikom klanja

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kada prilikom klanja zaboravim spomenuti Allâhovo ime, ta se životinja smatra uginulom…

Odgovor: Ne, ne smatra se uginulom. Ukoliko zaboraviš spomenuti Allâhovo ime, i dalje ti je dozvoljeno jesti to meso. Ta se životinja dakle ne smatra uginulom. Jedi to, dozvoljeno je.