Zaboravljanje plaćanja Zakât-ul-Fitra

Zaboravljanje plaćanja Zakât-ul-Fitra

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor:

Pitanje: Čovjek je zaboravio platiti Zakât-ul-Fitr, a toga se sjetio tek na drugi dan Bajrama. Da li ga on sada treba platiti ili ne?

Odgovor: Neka ga plati – ali će to biti obična sadaqah.