Zaboravio proučiti sûru al-Fâtihah klanjajući za imâmom namaz koji se uči u sebi