Za Sûfijjah koji žele vodiča

Za Sûfijjah koji žele vodiča

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Sûfijjah kažu da je čovjek samim time što je putnik u potrebi za vodičem, a time ciljaju na Šajkha i prvaka…

Odgovor: Vodič je poslanik صلى الله عليه وسلم. Da, tačno je da je čovjek u potrebi za vodičem, ali ko je vodič? Vodič je poslanik صلى الله عليه وسلم. Čovjek treba slijediti poslanika صلى الله عليه وسلم. Ukoliko želi ući u Džannah, on treba slijediti poslanika صلى الله عليه وسلم, a ne nekakve šajkhove i zabludjele osobe. Ukoliko oni žele vodiča, prenesi im da je vodič poslanik صلى الله عليه وسلم.