Witr je dio Teravije

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Mora li se prilikom klanjanja Teravije imati zaseban nijjah za Witr?

Odgovor: Witr je dio Teravije, a nijjah je neprekidan od prvoga rekata Teravije do njenoga zadnjega rekata. Radi se dakle o neprekidnome nijjetu (tokom cijeloga obavljanja namaza).