“Walâ wa Barâ'” se primjenjuje i na novotare

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li se “Walâ wa Barâ'” (ljubav i mržnja u ime Allâha) primjenjuje samo na nevjernike – ili i na novotare?

Odgovor: I na novotare i na nevjernike. U to nema sumnje.