Vrste prenošenja znanja i njihovi propisi

Vrste prenošenja znanja i njihovi propisi

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Neki argumentuju riječima poslanika صلى الله عليه وسلم

بلغوا عني ولو آية

“Prenesite od mene pa makar samo jedan âjah”

i govore da to znači da je dovoljno znati jedan âjah da bi se moglo prenositi i pozivati u Islâm.

Odgovor: Da, hadîth je autentičan:

بلغوا عني ولو آية

“Prenesite od mene pa makar samo jedan âjah”

Postoje međutim dvije vrste prenošenja:

1) Prenošenje tekstova – ukoliko si memorisao âjah ili hadîth, citiraš ga i prenosiš ga drugima bez objašnjavanja njihovoga značenja; ova vrsta je dakle prenošenje tekstova njihovim doslovnim citiranjem, koje prenosiš ljudima da ih podučiš njima i da ih oni memorišu.

2) Prenošenje njihovoga značenja i objašnjavanje – ovo rade samo učenjaci. Ovo dakle rade isključivo učenjaci.