Vrijeme za klanje Qurbâna su četiri dana

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (17/377/8275)

Pitanje: Vidim kako neki ljudi kolju Qurbân tokom Podneva, Ikindije, i drugih vremena. Da li je ovo ispravno?

Odgovor: Dozvoljeno je klati danju i noću, bez obzira da li je u pitanju žrtva za Tamattu` i Qirân Hadždž ili žrtva za Udhhijah. Dani klanja su dan Bajrama i naredna tri dana. Vrijeme ističe kada zađe sunce trinaestoga nakon Bajrama (trinaestoga Dhûl-Hidždžah).