Vrijeme uslišavanja dovâ postača

Vrijeme uslišavanja dovâ postača

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kada se uslišava dova postača?

Odgovor: Vrijeme uslišavanja dovâ je cijelo vrijeme posta, dakle od Sahûra do Iftâra. Dove se uslišavaju tokom cijelog tog vremena. Sve dok osoba posti je vjerovatno da će mu dove biti uslišane.