Vrijeme između dva namaza koja se spajaju

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Moraju li se namazi klanjati po redoslijedu ukoliko se spajaju tokom vremena kasnijega namaza (kao na primjer ukoliko se Podne i Ikindija spajaju tokom vremena Ikindije ili Akšam i Jacija tokom vremena Jacije)?

Odgovor: Da, obavezno ih je klanjati po redu. Prvo treba klanjati prvi namaz a zatim drugi, kao na primjer prvo Akšam pa Jaciju.

Namazi se tokom vremena kasnijega namaza spajaju na isti način kao i tokom vremena ranijega namaza, a maksimalno vrijeme između njih smije biti onoliko koliko treba da se prouči Iqâmah ili uzme abdest. Kada je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم na Muzdalifi spajao Akšam i Jaciju tokom vremena Jacije, vrijeme između namaza je odgovaralo vremenu opremanja jahalice ili slično.