Vrijeme i broj rekata Dhuhâ namaza

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kada počinje a kada završava Dhuhâ namaz, i koliko ima rekata?

Odgovor: Dhuhâ namaz počinje oko 15 minuta nakon izlaska sunca, a traje do vremena kada sunce bude u zenitu. On sadrži minimalno dva, a maskimalno osam rekata. Nakon svaka dva rekata se predaje Salâm.