Vrijeme bojkotovanja

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta znači hadîth

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

“Muslimanu nije dozvoljeno bojkotovati svoga brata više od tri dana.” (al-Bukhârî 6065)?

Odnosi li se on na rodbinu? Smatra li se ženina familija rodbinom?

Odgovor: Hadîth je generalan i odnosi se i na rodbinu i na sve ostale. Muslimanu nije dozvoljeno bojkotovati svoga brata muslimana – bez obzira da li je on njegova rodbina ili ne. To je međutim još gore ukoliko je u pitanju rodbina, jer je u tome slučaju to i kidanje rodbinskih veza. Nije ti dakle dozvoljeno bojkotovati tvoga brata zbog nesuglasica u dunjalučkim stvarima, a ukoliko zaista osjećaš da to moraš učiniti – to ne smije biti duže od tri dana. Bolje ga je međutim nikako ne bojkotovati.

Ukoliko je bojkotovanje međutim vezano za vjeru i grijehe, u tome slučaju se osoba bojkotuje dok ne učini pokajanje – a ne samo tri dana. Njega dakle treba bojkotovati dok ne učini pokajanje za svoj grijeh.