Vremenski raspon Džume

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

Pitanje: Koji je vremenski raspon Džume za muškarce i žene i postoje li određene sûre koje se uče na Džumi?

Odgovor: Vrijeme Džume nastupa kada sunce napusti zenit, a to je vrijeme Podne namaza. Vremenski raspon Džume je dakle isti kao i vremenski raspon Podne namaza. Ženama nije obavezno klanjati Džumu nego im je obavezno klanjati Podne, ali ukoliko bi žena klanjala Džumu sa narodom – u tome slučaju ne treba klanjati Podne. Isto važi i za bolesnika koji klanja Džumu sa zdravima ili za putnika koji klanja Džumu sa mještanima; oni u tome slučaju ne trebaju klanjati Podne.

Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je bio strpljiv i klanjao Džumu sa zdravima, što poništava obavezu Podne namaza. Ukoliko bi međutim klanjao sam, klanjao bi Podne namaz. Isto važi i za putnika koji klanja sa mještanima; ukoliko klanja sam – u tome slučaju treba klanjati Podne namaz. Što se žena tiče, Džuma im nije obavezna, ali ukoliko bi žena klanjala Džumu u sa muškarcima – to je dovoljno i ne treba klanjati Podne namaz.

Neki učenjaci smatraju da vrijeme za Džumu nastupa prije Podne namaza, šest sati prije nego što sunce napusti zenit, dok su Imâm Ahmad i neki od Selefa smatrali da vrijeme za Džumu nastupa malo poslije izlaska sunca i traje do Ikindije namaza – a za to mišljenje su imali dobre dokaze.

Džuma je važeća onome ko je klanja prije Podne namaza, ali ju je najbolje klanjati nakon nastupa Podne namaza – jer čovjek u tome slučaju izlazi iz razilaženja među učenjacima i postupa ispravno po svim dokazima.

Ženama nije obavezno klanjati Džumu i ženi je najbolje klanjati Podne kod svoje kuće, a ukoliko je klanja sa ljudima da bi čula khutbu i okoristila se njome – to je takođe u redu. Dovoljno joj je klanjati sa njima Džumu.