Vraćanje duga sa kamatom

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Postoji osoba koja ima dug od prije pet godina, a taj dug svake godine raste zbog kamate. On sada ima dovoljno novca da vrati dug. Kada je nazvao firmu i zatražio od njih da mu izbrišu kamatu, oni su to odbili. Kako će on vratiti dug na Šerijatski način? Da li mu je dozvoljeno platiti kamatu?

Odgovor: On to mora učiniti, jer ga u protivnome neće ostaviti na miru. On to mora učiniti shodno njihovome sporazumu i zakonu. Ukoliko se oni ne slože da mu izbrišu kamatu, on nema drugi izbor nego da je plati. On međutim treba učiniti pokajanje Allâhu i više ne uzimati posudbe koje sadrže kamatu.