Vještačka kiša je glupost

Vještačka kiša je glupost 

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Treba li vjerovati da postoji vještačka kiša? Kažu da su u stanju prouzrokovati reakciju u oblaku tako da počne padati kiša.

Odgovor: Sva hvala pripada Allâhu što se ta ideja nije mogla ostvariti. Kažu da to košta strašno mnogo – ali im međutim nije uspjelo. Oni ne mogu prouzrokovati padanje kiše. To su gluposti i primjer kako čovjek ulazi u nešto što je za njega neprikladno.