Vjerovanje Ahl-us-Sunnah po pitanju Jazîda bin Mu`âwije

Govornik: `Allâmah `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh ar-Râdžhî

Izvor:

 

 

Pitanje: Koje je vjerovanje Ahl-us-Sunnah po pitanju Jazîda bin Mu`âwije?

Odgovor: Vjerovanje Ahl-us-Sunnah po pitanju Jazîda bin Mu`âwije je da je on bio jedan od vladara muslimana. Činio je dobra i loša djela, a o njemu će se pobrinuti Allâh.

To su rekli Šajkh-ul-Islâm Ibn Tajmijjah رَحِمَهُ اللهُ i drugi, on je dakle jedan od vladara muslimana i činio je dobra i loša djela.

Bio je monoteista i nije bio nevjernik, a Allâh تَعَالَى je Onaj pred Kojim će Njegovi robovi polagati račune.